ערוצי נענע:דואר|פורומים|צ'ט|תוכנות|חדשות|ספורט|תרבות|מחשבים|לימודים|בריאות|אוכל|ג'נענע|קניותלמה מיועד הכסף

על תהליך ייעוד הכספים ממונים השותפים של "קשת" לפרויקט – "הרוח הישראלית" ו"ציונות 2000" - שני גופים ידועים ומוערכים בעשייה חברתית במדינת ישראל. כל ההחלטות לגבי ייעוד הכספים יתקבלו על ידי הוועדה הציבורית בלבד ויפורסמו לציבור לאחר אירוע ההתרמה "יומטוב 2004".

השנה, "יומטוב" כולו מוקדש לילדים במצבי סיכון ומצוקה.

הוועדה הציבורית, אשר בראשה עומד מר מוטי אביסרור, נפגשה בפעם הראשונה בתאריך 7/1/2004 ותיפגש שוב מיד לאחר סיום אירוע ההתרמה על מנת לבדוק ולהחליט בנושא חלוקת כספי התרומות.

מודעה הקוראת לעמותות להגיש בקשות לקבלת מענקים פורסמה בתחילת חודש נובמבר 2003 הן בעיתון "מעריב" והן ב"גלובס". המועד האחרון להגשת הבקשות היה ה- 7/12/03 ועד לתאריך זה התקבלו כ- 275 פניות.


ילדים בסיכון

בישראל יש למעלה משני מיליון ילדים. 16% מהם מהם מוגדרים כילדים בסיכון. לפי הצעת חוק זכויות ילדים בסיכון, מגדיר משרד העבודה והרווחה "ילד בסיכון" כך: "ילד הנמצא במצב הפוגע או העלול לפגוע ביכולתו להשתלב באורח החיים התקין בלימודים, בחיי החברה או משפחה, או במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו התקינה, בין אם הוא נובע ממנו, ממשפחתו ומסביבתו".

התרומות שיתקבלו במסגרת יומטוב 2004 יסייעו לילדים ונוער משלוש קבוצות היעד הכלולות בהגדרה זו:

1. ילדים ובני נוער בסכנה ישירה ומידית - קורבנות להתעללות מינית, פיזית ורגשית. הזנחת ילדים עם בעיות התנהגות, נוער המשתמש באלכוהול ובסמים, קורבנות לאלימות במשפחה, מצב מסוכן וקשה העלול לגרום למצב בלתי הפיך.

2. ילדים ובני נוער החיים בסביבה מסכנת (סכנה עקיפה) - ילדים הנחשפים לאלימות בין ההורים, נחשפים לעבריינות, התמכרות, ילדים החיים בעוני, ילדים החיים בקהילות מסכנות.

3. ילדים ובני נוער החיים בנסיבות העלולות לגרום סיכון - ילדים במשפחות במשבר עקב גירושין, אבטלה, עליה, מחלה ומוות של אחים והורים.

בנוסף, התרומות שיתקבלו במסגרת יומטוב 2004 יסייעו לילדים ובני נוער מ- 2 קבוצות יעד נוספות:

4. ילדים ובני נוער בעלי נכויות ומוגבלויות.

5. ילדים ובני נוער החולים במחלות קשות.


נתונים סטטיסטיים

ילדים בסיכון בישראל – תמונת מצב

2.2 מליון ילדים חיים בישראל
350-330 אלף מהם הנם ילדים בסיכון
150-130 אלף הם ילדים בסיכון גבוה

ילדים בסיכון גבוה – 150,000 אלף

15,000 ילדים – קורבנות התעללות
31,000 ילדים – נוער במצוקה ועזובה קשה
150,000 ילדים – סובלים מהפרעות רגשיות והתנהגותיות
32,000 ילדים – עבריינות נוער


ילדים בסיכון עקיף

450,000 ילדים עדים לאלימות במשפחה
120,000 ילדים במשפחות מכורים לאלכוהול
40,000 ילדים להורים משתמשים בסמים
600,000 ילדים עניים