ערוצי נענע:דואר|פורומים|צ'ט|תוכנות|חדשות|ספורט|תרבות|מחשבים|לימודים|בריאות|אוכל|ג'נענע|קניותיומטוב 2004 - למען ילדים ונוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל
הזמנה להגשת בקשות למענקים

יום שידורים והתרמה מיוחד למען ילדים ונוער בישראל מתוכנן להתקיים בפברואר 2004 במסגרת שידורי קשת ובשיתוף עם הרוח הישראלית וציונות 2000. כל הכספים שיגויסו ביום זה מחסויות ומתרומות של הציבור יופנו במלואם למימון תכניות המיועדות לשיפור החינוך, הרווחה ואיכות החיים של ילדים ונוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל.

פרויקטים שעונים לתנאים הבאים ומעוניינים להגיש בקשות למענקים כספיים, מוזמנים להגיש אותן בהתאם לאמור להלן:

מתוך הפרויקטים שיגישו בקשה למענק ויימצאו עומדים בתנאים, יבחר גוף ציבורי את הפרויקטים המתאימים ביותר לקבלת מענק כספי, תוך דגש על חשיבותו והתאמתו של הפרויקט לקהל היעד. אין בהגשת בקשה ועמידה בתנאים כשלעצמם כדי לזכות את הפרויקט במענק כספי.

טווח המענקים לשנת 2004 יהיה בין 100,000 – 500,000 ₪ לפרויקט.


תנאים להגשת בקשה למענק:

1. הארגון קיים לפחות שנתיים
2. לארגון הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
3. הארגון פועל על פי דרישות החוק
4. הארגון יאפשר בדיקת מסמכים מקיפה
5. הארגון מתמחה בעבודה עם ילדים ונוער במצבי סיכון ומצוקה
6. התכנית המוצעת תבוצע במהלך שנת 2004
7. התכנית משרתת לפחות 100 ילדים ו/או בני נוער במצבי סיכון ומצוקה


פרוייקטים שאינם זכאים למענקים

1. פרויקטים הכרוכים בפעילות פוליטית
2. חלוקת כספים ליחידים
3. מחקר אקדמי


אופן הגשת הבקשה

הגשת בקשה נעשתה אך ורק באמצעות אחד מאתרי האינטרנט הבאים: http://www.zionism2000.org.il http://www.yomtov.tv

התאריך אחרון להגשת טפסי הבקשה המלאים יהיה 7 דצמבר 2003 בשעה 16:00. בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא יטופלו.